Hướng dẫn giải bài toán đơn hình.


Hướng dẫn giải bài toán đơn hình.

04/01/2016

 Thuật toán giải Bài toán đơn hình được sử dụng bảng đơn hình với nhiều ký  hiệu 
mới, nhiều các chỉ số, do đó  rất dễ nhầm lẫn, thường gây khó khăn cho người mới học. 
Tuy nhiên nếu bình tĩnh đọc thật kỹ thuật toán và làm theo một vài ví dụ thì tình hình sẽ 
trở lên dễ chịu hơn nhiều vì thực ra thuật toán đã đưa ra các tình huống rất cụ thể. Nhưng 
các em sinh viên cần lưu ý rằng để hiểu được thuật toán thì cần nắm được các khái niệm 
của bài toán đơn hình, phải hiểu được các khái niệm độc lập tuyến tính của một hệ véc 
tơ; cơ sở của một không gian véc tơ đã được đề cập trong giáo trình. Sẽ thật sự khó khăn 
cho những bạn nào muốn nhảy cách và chỉ tìm cách mầy mò áp dụng thuật toán để giải 
một vài bài tập cụ thể nào đó.

 Trong phần này chúng tôi sẽ không trình bày lại lý thuyết, mà sẽ tập trung phân 
tích, chỉ rõ hơn các bước thực hiện thuật toán, các lời giải khác nhau cho một vài ví dụ 
và bài tập đã đqợc đqa ra trong giáo trình toán 1, hoặc một vài đề thi đã đƣợc sử dụng 
trong một vài năm gần đây, với mục đích nhằm giúp các em sinh viên  trong khi tự học, 
tự nghiên cứu. Phần lý thuyết các em có thể xem trong [1].GIÁO TRÌNH TOÁN 1,( hệ 
Đại học – Khối Kinh tế), Tác giả Trần Thái Minh, Trqờng ĐHCNGTVT, Năm 2014.