Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Khoa học cơ bản


Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Khoa học cơ bản

28/04/2017

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, PGS.TS. Đào Văn Đông – Hiệu trưởng Nhà trường đã có buổi làm việc với Khoa Khoa học cơ bản về các nội dung công tác của Khoa. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Hiệu trưởng Vũ Ngọc Khiêm, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Long, lãnh đạo Khoa, Bộ môn và giảng viên Khoa Khoa học cơ bản không có giờ lên lớp. Sau khi nghe báo cáo của Khoa và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, PGS.TS. Đào Văn Đông kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Hiệu trưởng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, phát triển toàn diện về mọi mặt và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu đổi mới, sáng tạo trong công tác điều chỉnh lại cấu trúc chương trình đào tạo để những môn học của Khoa phù hợp với những môn học chuyên ngành giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cho mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

- Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Hiệu trưởng Đào Văn Đông mong muốn Khoa chia sẻ những khó khăn chung của Nhà trường. Hiện tại, Nhà trường đang nỗ lực cố gắng để khắc phục những khó khăn đó trong thời gian tới.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

2.1. Công tác tổ chức, cán bộ

Đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Khoa Khoa học cơ bản: Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có bằng tiến sỹ cho Bộ môn toán; chuẩn bị nhân sự tham dự các khóa học nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2017.

2.2. Công tác đào tạo

Về tổ chức lớp: Đề nghị Khoa nâng cao tính tự chủ, linh hoạt hơn nữa trong việc kết nối các môn học để có được kế hoạch đào tạo linh hoạt, chính xác và hiệu quả cao.

- Đề nghị Trưởng khoa có trách nhiệm điều hành Khoa ở 3 cơ sở đào tạo; Trưởng bộ môn có trách nhiệm điều hành từng bộ môn ở 3 cơ sở về chương trình đào tạo, học thuật và cân đối giảng viên giảng dạy.

- Đề nghị Khoa làm việc với Phòng Đào tạo, xây dựng kế hoạch giảng dạy cho sinh viên Khóa 68 để đưa ra chương trình đào tạo hợp lý nhất, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao.

- Đề nghị Lãnh đạo khoa quan tâm hơn đến công tác sinh hoạt Bộ môn và dự giờ để Khoa, Bộ môn và từng giảng viên tự rút kinh nghiệm và có phương pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy. (Khoa nên tổ chức Hội thảo nhóm nhỏ, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy có sự tham dự của một số Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn để tham gia góp ý).

2.3. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng

- Đề nghị Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo làm việc với Khoa Khoa học cơ bản đưa ra cách thức tổ chức thi đảm bảo tiêu chí “hiệu quả, tiết kiệm, chính xác”.

- Đề nghị Khoa, Bộ môn có trách nhiệm về công tác quản lý đề và đáp án bài thi.

- Đề nghị cán bộ coi thi rà soát bài thi của sinh viên khi nộp bài để tránh tình trạng vi phạm quy chế thi (bài thi không có số báo danh).

2.4. Công tác nghiên cứu khoa học.

- Yêu cầu Khoa phổ biến tới cán bộ, giảng viên làm khoa học phải dựa vào thực tế đào tạo của Khoa, của Trường và gắn với nhu cầu của Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, tránh việc làm khoa học theo phong trào, xa rời thực tiễn.

2.5. Công tác khác

- Giao Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Long chỉ đạo Phòng Đào tạo, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khoa Khoa học cơ bản triển khai thi trắc nghiệm trên máy và xây dựng bài giảng e-learning.

- Đề nghị Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình.

- Đề nghị Trung tâm Thư viện phối hợp với Khoa lên phương án bổ sung giáo trình phục vụ công tác giảng dạy của Khoa đảm bảo yêu cầu của sinh viên tiết kiệm và hiệu quả hơn.

- Đề nghị Phòng Phòng Hành chính - Quản trị giám sát công tác vệ sinh giảng đường và khu làm việc.

 Về vấn đề liên quan đến góp ý của thầy cô, Hiệu trưởng thay mặt lãnh đạo Nhà trường tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị từng bước giải quyết. Yêu cầu các Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.