Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý, điều hành vận tải đường sắt


Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý, điều hành vận tải đường sắt

11/11/2015

Chương trình đào tạo - Chuyên ngành Quản lý, điều hành vận tải đường sắt

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Khai thác vận tải đường sắt

   Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Railway Transport Operation


2. Thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp:

Loại hình đào tạo

Thời gian đào tạo

Văn bằng tốt nghiệp

1. Đại học chính quy

4 năm

Kỹ sư khai thác vận tải

2. Cao học ( dự kiến)

3 năm

Thạc sỹ Tổ chức Quản lý vận tải


3. Tuyển sinh: Tổ hợp môn thi

- Toán; Lý; Hóa.

- Toán; Lý; Tiếng Anh.

- Toán; Hóa; Tiếng Anh.

- Toán; Văn; Tiếng Anh.


4. Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

       Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt, trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt; khu đầu mối giao thông, công ty dịch vụ giao nhận vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường sắt.

File đính kèm