Chương trình đào tạo Hệ Đại học chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức


Chương trình đào tạo Hệ Đại học chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức

11/11/2015

Chương trình đào tạo Đại học - Chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Logistics và vận tải đa phương thức

   Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Logistics and Multimodal Transport


2. Thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp:

Loại hình đào tạo

Thời gian đào tạo

Văn bằng tốt nghiệp

1. Đại học chính quy

4 năm

Kỹ sư khai thác vận tải


3. Tuyển sinh: Tổ hợp môn thi

- Toán; Lý; Hóa.

- Toán; Lý; Tiếng Anh.

- Toán; Hóa; Tiếng Anh.

- Toán; Văn; Tiếng Anh.


4. Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

      Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức có thể làm việc tại các công ty giao nhận và vận chuyển hàng hóa, công ty Logistics, cảng nội địa, doanh nghiệp vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải, hoặc tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành. 

File đính kèm