CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

11/11/2015

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Kinh tế xây dựng

1. Tên chương trình đào tạo:  

    Tên chương trình đào tạo tiếng Việt: KINH TẾ XÂY DỰNG

    Tên chương trình đào tạo tiếng Anh: CONSTRUCTION ECONOMICS


2. Thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp:

Loại hình đào tạo

Thời gian đào tạo

Văn bằng tốt nghiệp

1. Đại học chính quy

4 năm

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

2. Đại học liên thông chính quy từ Cao đẳng

1,5 năm

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

3. Cao đẳng chính quy

3 năm

Cử nhân Kinh tế xây dựng


3. Tuyển sinh: Tổ hợp môn thi

- Toán; Lý; Hóa.

- Toán; Lý; Tiếng Anh.

- Toán; Hóa; Tiếng Anh.

- Toán; Văn; Tiếng Anh.


4. Cơ  hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: xây dựng ( giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng...), kế hoạch đầu tư, tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan tới hoạt động xây dựng; các tổ chức tư vấn xây dựng; các ban quản lý dự án xây dựng; các công ty xây lắp; các tổ chức ngân hàng, kho bạc, kiểm toán. Cụ thể là:

1) Quản lý xây dựng tại các cơ quan quản lý Nhà nước; Lập, thẩm định dự án xây dựng; lập các kế hoạch triển khai dự án, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; kiểm soát ngân sách và chi phí thực hiện dự án tại các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, các ban quản lý dự án của các tổ chức, doanh nghiệp, các công ty tư vấn.

2) Lập kế hoạch dự thầu, dự toán dự thầu, kiểm soát chi phí và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán chi phí phí xây dựng, quản lý tài chính, vật tư, kỹ thuật, tham gia tổ chức và điều hành sản xuất tại các doanh nghiệp, các đơn vị thi công xây dựng.

3) Thẩm định dự án xây dựng, định giá bất động sản tại các tổ chức ngân hàng thương mại để quyết định tài trợ vốn cho dự án; kiểm toán xây dựng tại các cơ quan kiểm toán; thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng ở các cơ quan kho bạc nhà nước.

4) Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý trong xây dựng tại các các quan nghiên cứu.


5. Khối lượng kiến thức toàn khóa

STT

KHỐI KIẾN THỨC

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

TỔNG

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

26

4

30

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

97

10

107

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

38

4

42

2.2

Kiến thức ngành

39

6

45

2.3

Thực hành, thực tập nghề nghiệp

8

 

8

2.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5

Đồ án tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

123

14

137

 

File đính kèm