CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11/11/2015

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

1. Tên chương trình đào tạo tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp

    Tên chương trình đào tạo tiếng Anh: Enterprise Administration


2. Thời gian đào tạo, Văn bằng tốt nghiệp:

Loại hình đào tạo

Thời gian đào tạo

Văn bằng tốt nghiệp

1. Đại học chính quy

4 năm

Cử nhân

2. Đại học liên thông

1,5 năm

Cử nhân

3. Đại học (văn bằng 2)

3 năm

Cử nhân

4. Cao học (dự kiến)

3 năm

Thạc sỹ QTKD


3. Tuyển sinh: Tổ hợp môn thi

- Toán; Lý; Hóa.

- Toán; Lý; Tiếng Anh.

- Toán; Hóa; Tiếng Anh.

- Toán; Văn; Tiếng Anh.


4. Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Giám đốc điều hành hoặc chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp;

- Trợ lý cho các nhà quản lý trong trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.


5. Khối lượng kiến thức toàn khóa

STT

KHỐI KIẾN THỨC

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

TỔNG

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

27

4

31

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

95

12

107

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

35

6

41

2.2

Kiến thức ngành

40

6

46

2.3

Thực hành, thực tập nghề nghiệp

8

 

8

2.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5

Khóa luận tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

122

16

138

File đính kèm