CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

11/11/2015

1. HỆ ĐẠI HỌC

+ Ngành đào tạo:      TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

+ Mã ngành:             52340201

+ Loại hình đào tạo:    Chính quy.

+ Tuyển sinh: Tổ hợp môn thi

- Toán; Lý; Hóa.

- Toán; Lý; Tiếng Anh.

- Toán; Hóa; Tiếng Anh.

- Toán; Văn; Tiếng Anh.

+ Thời gian đào tạo: 4 năm.

+ Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – ngân hàng;

   Chuyên ngành:    Tài chính doanh nghiệp  (Corporate Finance.)

+ Cơ hội nghề nghiệp: Làm việc được ở tất cả các vị trí liên quan tới lĩnh vực tài chính trong Tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính; Giảng viên, nghiên cứu viên trong các trường đại học, viện nghiên cứu; Chuyên viên trong các tổ chức tài chính khác.


2. HỆ CAO ĐẲNG
+ Mã ngành: 51340201
+ Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 
+ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
+ Thời gian đào tạo: 3 năm

+ Tuyển sinh: Tổ hợp môn thi

- Toán; Lý; Hóa.

- Toán; Lý; Tiếng Anh.

- Toán; Hóa; Tiếng Anh.

- Toán; Văn; Tiếng Anh.


+ Cơ hội nghề nghiệp: Chuyên viên quản lý tài chính, phân tích tài chính trong các doanh nghiệp; nhân viên tín dụng, kế toán trong các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.


5. Khối lượng Kiến thức toàn khóa

STT

KHỐI KIẾN THỨC

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

TỔNG

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

27

4

31

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

94

12

106

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

33

6

39

2.2

Kiến thức ngành

41

6

47

2.3

Thực hành, thực tập nghề nghiệp

8

 

8

2.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5

Khóa luận tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

121

16

137

File đính kèm