Bộ môn Cơ sở ngành Kinh tế


Bộ môn Cơ sở ngành Kinh tế

04/11/2015

Giới thiệu chung.

  • Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế, Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1965/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
  • Địa chỉ: P503 nhà H1, Khu hiệu bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Phố Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
  • Điện thoại:                      ; Email: bmcsnkt@utt.edu.vn

Tổ chức nhân sự.

  • Trưởng bộ môn: Ths.NCS. Đỗ Thị Hồng Vân
  • Phó trưởng bộ môn: Ths. Lâm Phạm Thị Hải Hà
  • Tổng số CB- GV- CNV: 08 người. (Trong đó: ThS-NCS: 03;ThS: 05)

Chức năng, nhiệm vụ.

  • Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế, Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải và Trường.