Bộ môn Kế toán - Kiểm toán


Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

04/11/2015

Giới thiệu chung.

  • Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1966/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011.
  • Địa chỉ: P508 nhà H1, Khu hiệu bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Phố Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội.
  • Điện thoại:                      ; Email: bmktkt@utt.edu.vn

Tổ chức nhân sự.

  • Trưởng bộ môn: TS. Chu Thị Bích Hạnh
  • Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Tổng số CB-GV-CNV: 24 người (trong đó: 05 Tiến sỹ, 19 Thạc sỹ)

Chức năng nhiệm vụ.

  • Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải và Trường.

Ngành/chuyên ngành đào tạo

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chuyên ngành

Trình độ

Thời gian đào tạo

1

Kế toán

 

Kế toán doanh nghiệp

Thạc sỹ

2 năm

2

Kế toán

52340301

Kế toán doanh nghiệp

Đại học

3,5 - 4 năm

3

Kế toán

 

Hệ thống thông tin kế toán tài chính

Đại học

3,5 - 4 năm

4 Kế toán   Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 3 năm