Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức khoa Kinh tế vận tải

04/04/2016

I. Chi bộ khoa Kinh tế vận tải

 • Bí thư chi bộ: TS. Hoàng Thị Hồng Lê
 • Phó bí thư chi bộ: Ths. Nguyễn Tiến Dũng
 • Ủy viên BCH: TS. Nguyễn Việt Thắng
 • Ủy viên BCH: TS. Hoàng Văn Lâm
 • Ủy viên BCH: Ths. Lâm Phạm Thị Hải Hà

II. Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế vận tải

 • Trưởng khoa: TS. Hoàng Thị Hồng Lê
 • Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Tiến Dũng
 • Phó trưởng khoa: TS. Lê Thu Sao

III. Công đoàn khoa Kinh tế vận tải

 • Chủ tịch: TS. Nguyễn Việt Thắng
 • Phó Chủ tịch: Ths. Phạm Đức Tấn
 • UVBCH: Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy
 • UVBCH: Ths. Lê Thu Hiền
 • UVBCH: Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy