LỊCH THI BỔ SUNG VÒNG 2 ( Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022) - Khoa Kinh tế vận tải


LỊCH THI BỔ SUNG VÒNG 2 ( Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022) - Khoa Kinh tế vận tải

27/03/2023

Sinh viên xem lịch thi trong files đính kèm . 

Chú ý đây là lịch thi bổ sung các môn chưa thi lại của các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022.

có đính kèm danh sách các môn thi , sinh viên chủ động xem và kiểm tra tên mình có trong danh sách thi môn nào để dự thi cho đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn !