DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

04/04/2016

TT

Tên công trình nghiên cứu

Ghi chú

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 

1

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Hoàng Thị Hồng Lê (chủ nhiệm), Đỗ Thị Huyển, 2015

2

Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác Công – Tư (PPP) trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao tông đường bộ tại Việt Nam.

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Trần Trung Kiên (chủ nhiệm), ThS Phạm Đức Tấn, ThS Nguyễn Thị Nga, 2015

3

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu chất lượng vận tải hành khách bằng đường sắt

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Hoàng Văn Lâm  (chủ nhiệm), 2015

4

Ứng dụng Marketing nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ga Hà Nội

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Vũ Thị Hải Anh (chủ nhiệm), 2015

5

Đề xuất giải pháp giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cum cảng Hải Phòng.

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Nguyễn Thị Dung  (chủ nhiệm), ThS Nguyễn Thị Trang, 2015

6

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong hoat động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô ở tình Thái Bình

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Lê Thị Liễu  (chủ nhiệm), 2015

7

Vận dụng mô hình bốn cấp của Donald Kirkpatric để đánh hiệu quả đào tạo gắn với nhu cầu xã hội tại khoa Kinh tế vận tải, trường ĐH Công nghệ GTVT

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Nguyễn Tiến Dũng (chủ nhiệm), ThS Nguyễn Thị Thu Thủy, 2013

8

Nghiên cứu vận dụng quy trình tính trọng lượng đoàn tàu hàng trên đường sắt

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Hà Nguyên Khánh (chủ nhiệm), ThS Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS Phạm Quang Hạnh, 2013

9

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ trong kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Nguyễn Thị Dung (chủ nhiệm), ThS Lê Thị Liễu, ThS Phạm Công Giang, 2013

10

Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy thực hành nghiệp vụ kế toán

ĐH công nghệ GTVT, nhóm tác giả bộ môn Kế toán-kiểm toán, 2013

11

Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững đội tàu biển Việt Nam (Năm 2013)

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Lâm Phạm Thị Hải Hà (chủ nhiệm), 2013

12

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội

ĐH Công nghệ GTVT, ThS Đỗ Thị Hồng Vân (chủ nhiệm), 2013

13

Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng vận tải đường sắt

ĐH Giao thông vận tải, ThS Hoàng Văn Lâm (chủ nhiệm), 2011

14

Kế toán dự phòng giảm giá tài sản thực trạng và giải pháp

ĐH Thương mại, ThS Chu Thị Bích Hạnh (chủ nhiệm), 2010

15

Nghiên cứu phát triển dịch vụ Logistics trong ngành vận tải

ĐH Giao thông vận tải, ThS Lê Thu Sao (chủ nhiệm), 2010

16

Một số vấn đề về nhu cầu vận tải trong kinh tế thị trường

Cao đẳng Giao thông vân tải, ThS Lê Thu Sao (chủ nhiệm), 2006

17

Một số giải pháp phát triển thị phần vận tải hàng hóa cho ngành Đường sắt

Cao đẳng Giao thông vận tải, ThS Lê Thu Sao (chủ nhiệm), 2004