DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THEO ĐẶT HÀNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ ĐỐI TÁC


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THEO ĐẶT HÀNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ ĐỐI TÁC

04/04/2016

TT

Tên công trình nghiên cứu

Ghi chú

 

ĐẶT HÀNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUÁT, CƠ QUAN QUẢN LÝ

 

1

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

Thực hiện theo phân công của Bộ GTVT năm 2009

2

Chương trình khung nghề Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

Thực hiện theo hợp đồng với Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao đông - Thương binh - Xã hội năm 2009

3

Chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp Khai thác vận tải đường sắt

Thực hiện theo hợp đồng với Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2010

4

Chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp Khai thác vận tải đường bộ

Thực hiện theo hợp đồng với Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2010

5

Tính toán trọng lượng đoàn tàu, tính áp lực guốc hãm cần thiết của đoàn tàu chạy trên các tuyến đường sắt công nghệ mỏ - Công ty Apatit Việt Nam

Thực hiện theo hợp đồng dịch vụ khoa học với Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam năm 2011