Danh sách điểm học kỳ 1 2023 2024 - Khoa KTVT


Danh sách điểm học kỳ 1 2023 2024 - Khoa KTVT

18/03/2024

Sinh viên xem danh sách điểm trong link : https://1drv.ms/f/s!Aspgsa4uK5f2geVhXI1Q3NQP5m2_pw?e=2uZfq7

CBL tải danh sách của lớp và thu lệ phí thi lại của các bạn phải thi lại trong lớp ( mức lệ phí 35,000đ / môn ) . Nộp lệ phí thi lại theo lớp về phòng 410.H1 thời hạn nộp tới hết ngày 28/03/2024.

Chú ý : Các trường hợp bị điểm liệt vẫn phải thi lại và nộp lệ phí thi ( CBL chú ý bổ sung vào danh sách )

Các vấn đề thắc mắc khác sinh viên phản hổi về văn phòng khoa KTVT 408H1.