Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2022 2023 - Khóa 73 - Khoa Kinh tế


Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2022 2023 - Khóa 73 - Khoa Kinh tế

27/03/2023

Sinh viên xem lịch thi trong files đính kèm . 

Các học phần vấn đáp thực hành lịch thi có thể thay đổi theo sự bố trí của bộ môn , sv chú ý theo dõi.

Cán bộ lớp chú ý tải file danh sách điểm của lớp để đăng ký thi lại , file danh sách tại đây : https://utt.edu.vn/ktvt/sinh-vien/lich-thi-danh-sach-phong-thi/danh-sach-diem-cac-lop-k73-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-a14785.html

Trân trọng cảm ơn !