Thông báo thay đổi Phòng học lớp 65CCKT21


Thông báo thay đổi Phòng học lớp 65CCKT21

13/04/2016

Để phục vụ công tác Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phòng Đào tạo điều chỉnh phòng học của một số lớp bắt đầu từ ngày 11/4/2016. Vậy Khoa Kinh tế vận tải thông báo đến các thầy, cô giáo và các em sinh viên được biết để thực hiện. Phòng học điều chỉnh mới cụ thể như sau: