Quyết định cấp học bổng cho sinh viên K63 Hệ Cao đẳng


Quyết định cấp học bổng cho sinh viên K63 Hệ Cao đẳng

04/11/2015

                                                                     QUYẾT ĐỊNH

                                                    Về việc cấp học bổng KKHT cho HSSV 

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng KKHT đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các Cơ sở giáo dục đại học và TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục Đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành theo Quyết định số 1702/QĐ-BGTVT ngày 09/5/2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc ban hành “Quy định tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập” đối với HSSV Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;

Căn cứ vào bản tổng hợp kết quả học tập và phấn đấu rèn luyện học kỳ II năm học 2014 - 2015 của sinh viên các lớp khóa 63 hệ Cao đẳng chính quy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên;

                                                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2014 - 2015 cho 54 sinh viên các lớp khóa 63 hệ Cao đẳng chính quy đã tốt nghiệp tại Cơ sở đào tạo Hà Nội (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Phòng Tài chính - Kế toán phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên và Khoa để chi trả học bổng cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc các Cơ sở đào tạo, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng các khoa, Tổ bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, lớp và các sinh viên có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 63 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐẠT HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ II,  NĂM HỌC 2014 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2688 /QĐ - ĐHCNGTVT ngày    tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ  Giao thông vận tải)

Stt

Họ và tên

Lớp

ĐTB
HK

(hệ 10)

KQPL RL

Loại Học Bổng

Ghi chú

Khoa Công trình

1

Nguyễn Thị Hòa

63CCKD01

8.88

Tốt

Giỏi

 

2

Nguyễn Văn Tâm

63CCKD01

8.88

Tốt

Giỏi

 

3

Bùi Minh Tùng

63CCKD01

8.77

Tốt

Giỏi

 

4

Đào Anh Ngọc

63CCCC01

8.04

Khá

Khá

 

5

Đặng Hữu Hòa

63CCCS01

7.86

Tốt

Khá

 

6

Lương Nhật Tân

63CCCS01

7.79

Khá

Khá

 

7

Vũ Văn Quy

63CCCD10

8.86

Tốt

Giỏi

 

8

Nguyễn Trọng Hiếu

63CCCD10

8.54

Tốt

Giỏi

 

9

Đặng Xuân Phú

63CCCD09

8.49

Tốt

Giỏi

 

10

Bùi Thị Hoa Mai

63CCCD11

8.29

Tốt

Giỏi

 

11

Nguyễn Đức Ngọc

63CCCD14

8.03

Tốt

Giỏi

 

12

Đào Xuân Sâm

63CCCD12

8.00

Tốt

Giỏi

 

13

Lê Văn Hoạt

63CCCD11

7.97

Tốt

Khá

 

14

Trương Văn Thức

63CCCD12

7.94

Tốt

Khá

 

15

Nguyễn Hoàng Anh

63CCCD14

7.83

Tốt

Khá

 

16

Phùng Đức Hiệp

63CCCD09

7.71

Khá

Khá

 

17

Đinh Đức Toàn

63CCCD12

7.69

Tốt

Khá

 

18

Nguyễn Văn Phong

63CCCD09

7.63

Tốt

Khá

 

19

Hoàng Văn Hùng

63CCCD09

7.57

Tốt

Khá

 

20

Đỗ Hồng Phi

63CCCD11

7.54

Tốt

Khá

 

21

Lê Văn Xuân

63CCCD09

7.49

Tốt

Khá

 

22

Nguyễn Tiến Tường

63CCCD11

7.34

Khá

Khá

 

23

Tống Văn Thái

63CCCD09

7.29

Khá

Khá

 

24

Thiều Văn Tú

63CCCD11

7.29

Khá

Khá

 

25

Hoàng Việt Hùng

63CCCD10

7.2

Khá

Khá

 

26

Lê Đình Trinh

63CCCD12

7.17

Tốt

Khá

 

27

Nguyễn Văn Đạt

63CCCD13

7.17

Tốt

Khá

 

28

Nguyễn Duy Anh

63CCCD15

7.17

Khá

Khá

 

29

Đỗ Văn Ngọc

63CCDD05

7.72

Tốt

Khá

 

30

Trương Đình Tiến

63CCDD03

7.59

Tốt

Khá

 

31

Đoàn Văn Cầu

63CCDD03

7.38

Khá

Khá

 

32

Nguyễn Văn Hòa

63CCDD03

7.28

Khá

Khá

 

33

Chu Hoa Thắm

63CNKD01

8.0

Tốt

Giỏi

 

34

Phạm Đức Thái

63CNKD01

7.7

Tốt

Khá

 

Khoa Kinh tế vận tải

1

Trần Thị Tươi Mai

63CCKT05

9.00

Tốt

Giỏi

 

2

Bùi Ngọc Tú

63CCKT05

9.00

Tốt

Giỏi

 

3

Vũ Thị Xuân

63CCKT05

8.64

Tốt

Giỏi

 

4

Lê Thị Vân Anh

63CCKK01

8.64

Tốt

Giỏi

 

5

Nguyễn Thị Duyên

63CCKK01

8.50

Tốt

Giỏi

 

6

Hà Thị Kim Tuyến

63CCKT06

8.29

Tốt

Giỏi

 

7

Cao Thị Lan Anh

63CCKK01

8.29

Tốt

Giỏi

 

8

Phạm Thị Thu Thảo

63CCKT05

8.14

Tốt

Giỏi

 

9

Tạ Thị Tho

63CCKT05

8.00

Tốt

Giỏi

 

10

Bùi Thị Hằng

63CCKX01

8.70

Tốt

Giỏi

 

11

Nguyễn Thị Thu Hương

63CCKX01

8.70

Tốt

Giỏi

 

12

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

63CCKX01

8.04

Tốt

Giỏi

 

13

Nguyễn Thị Thu Hà

63CCKX01

7.00

Tốt

Khá

 

14

Trương Thị Hồng Hải

63CCKX02

8.37

Tốt

Giỏi

 

15

Lê Thị Hồng

63CCKX02

7.67

Tốt

Khá

 

16

Nguyễn Thị Nhung

63CCKX02

7.67

Tốt

Khá

 

Khoa Công nghệ thông tin

1

Đặng Văn Kiên

63CCTH03

9.78

Xuất sắc

Xuất sắc

 

2

Vũ Thị Ngân

63CCTH03

9.44

Xuất sắc

Xuất sắc

 

3

Nguyễn Thị Hồng

63CCTH03

7.78

Tốt

Khá

 

4

Trần Văn Mạnh

63CCDT01

9.58

Tốt

Giỏi