Thông báo danh sách cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2015 - 2016 - K62, 63, K64, K65 hệ Đại học chính quy tại CSĐT Hà Nội


Thông báo danh sách cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2015 - 2016 - K62, 63, K64, K65 hệ Đại học chính quy tại CSĐT Hà Nội

13/04/2016

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo tới các sinh viên khóa 62, khóa 63, khóa 64 và khóa 65 hệ Đại học chính quy đang theo học tại Cơ sở đào tạo Hà Nội (có danh sách kèm theo) được biết danh sách học bổng KKHT năm học 2015 - 2016.

 

 

Mọi thắc mắc cần được giải đáp liên hệ Cô Duyên (Phòng Công tác HSSV - 102 Nhà H3, Cơ sở đào tạo Hà Nội).