Ban hành Quy chế quản lý ký túc xá sinh viên Phân hiệu Hà Nội