Danh sách Cử tri Bầu cử ĐBQH Khoá XIV và Bầu cử ĐBQHND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Tổ bầu cử số 6


Danh sách Cử tri Bầu cử ĐBQH Khoá XIV và Bầu cử ĐBQHND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Tổ bầu cử số 6

13/04/2016

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo Danh sách Cử tri Bầu cử ĐBQH Khoá XIV và Bầu cử ĐBQHND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Khu vực bỏ phiếu: 06 thuộc Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. (Theo file đính kèm)