Kế hoạch Tổ chức “Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017”


Kế hoạch Tổ chức “Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017”

24/05/2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016 và kết quả xét tốt nghiệp hệ Đại học năm 2017, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức “Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian:
 Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Đại biểu Nhà trường: Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn chuyên ngành, GVCN-CVHT các lớp sinh viên tốt nghiệp và các sinh viên tốt nghiệp khóa 63 ngành Công trình, cơ khí; khóa 64 ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin.
2. Đại biểu sinh viên đối với hệ đại học khóa 64, khóa 65 và hệ cao đẳng khóa 66: Mỗi lớp cử 03 sinh viên là đại diện Ban cán sự và Ban chấp hành Chi đoàn lớp dự  “Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017.
3. Đại biểu khách mời: Đại diện các Công ty, doanh nghiệp tuyển dụng.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Thời gian

Nội dung

7h30 – 8h00

Đón tiếp đại biểu, văn nghệ

8h00 – 8h05

Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu

8h05 – 8h10

Phát biểu chào mừng của Hiệu trưởng

8h10 – 8h20

Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp và Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập

8h20 – 8h45

Trao bằng cho các tân Kỹ sư

8h45 – 12h00

Giới thiệu về các Doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm

Giao lưu doanh nghiệp với sinh viên và phỏng vấn việc làm tại các gian hàng của các doanh nghiệp

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác sinh viên:
- Chuẩn bị nội dung, kịch bản chi tiết và tổ chức chương trình;
- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen;
- Triển khai nội dung kế hoạch tới GVCN - CVHT và các lớp sinh viên; nắm bắt số lượng sinh viên tham gia chương trình (đặc biệt là sinh viên nhận bằng tốt nghiệp).
- Chuẩn bị lễ phục và tổ chức chụp ảnh lưu niệm phục vụ nhu cầu sinh viên.

2. Phòng Đào tạo:  Chuẩn bị và tổ chức phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDTC - GDQPAN và bảng điểm cho sinh viên.

3. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên: Tổ chức lực lượng sinh viên tình nguyện, lễ tân và phối hợp phòng Công tác Sinh viên trong quá trình tổ chức chương trình.

4. Phòng Hành chính quản trị:
- Chuẩn bị hội trường, âm thanh ánh sáng, hoa, nước uống; bố trí nhân viên thường trực hội trường, điều chỉnh âm thanh, ánh sáng. Và cơ sở vật chất phục vụ ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp.
- Thiết kế và in market theo mẫu đã được duyệt.

5. Phòng Tài chính – Kế toán: Chuẩn bị kinh phí tổ chức Chương trình.

6. Các Khoa, Trung tâm, Bộ môn chuyên ngành và GVCN-CVHT:
- Phổ biến, triển khai nội dung kế hoạch tới các lớp sinh viên; Ổn định chỗ ngồi của lớp sinh viên và duy trì trật tự trong suốt buổi Lễ bế giảng.
- Tổ chức cho sinh viên tham dự chương trình; tăng cường quản lý, hướng dẫn sinh viên tham dự chương trình.

7. Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo: Chuẩn bị phiếu khảo sát các doanh nghiệp; sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sau tốt nghiệp.

8. Trung tâm công nghệ thông tin: có trách nhiệm chuẩn bị điều kiện về kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, quay phim, chụp ảnh viết bài, đăng báo, tuyên truyền về các hoạt động của buổi lễ.

9. Ban cán sự các lớp, Ban Chấp hành chi đoàn và sinh viên lưu ý:
- Thông báo và tuyên truyền, động viên sinh viên tới tham dự chương trình.
- Đối với sinh viên nhận bằng tốt nghiệp: Sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn thành các thủ tục với Thư viện, Ký túc xá, phòng Tài chính - Kế toán, các Khoa, Bộ môn và các đơn vị chức năng trong Trường.
+ Sinh viên mang theo Chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên; tập trung từ 7h00’ để làm các thủ tục cần thiết; kiểm tra chính xác các thông tin; điền thông tin và và ký xác nhận khi nhận bằng tốt nghiệp.
+ Trang phục lịch sự (nam mặc quần âu, sơ mi trắng, ca vat; nữ mặc quần âu, áo trắng và khuyến khích nữ mặc áo dài truyền thống).

10. Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: Thông báo mời toàn thể sinh viên của cơ sở và 49 sinh viên tốt nghiệp đợt 1 quan tâm dự chương trình tại cơ sở đào tạo Hà Nội.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường triển khai theo đúng kế hoạch.