Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2017”


Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2017”

24/05/2017

1. Mục đích
- Tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017 có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo; tạo cơ hội về việc làm bán thời gian cho các sinh viên có nhu cầu;
- Giúp sinh viên làm quen với thị trường tuyển dụng lao động thông qua các hoạt động tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp;
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh viên của Nhà trường nhằm tìm kiếm và tuyển dụng những nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị;
- Thông qua chương trình, Nhà trường có cơ sở định hướng chiến lược đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, quảng bá hình ảnh và tăng cường mối quan hệ với các cơ quan và doanh nghiệp.

2. Thời gian, địa điểm
Thời gian:
 8h00, thứ Sáu, ngày 09 tháng 6 năm 2017.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự
Đại biểu Nhà trường: Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; lãnh đạo các Cơ sở đào tạo, Phòng, Khoa chuyên ngành, Khoa Đào tạo Tại chức, Trung tâm, GVCN-CVHT các lớp sinh viên tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp và các sinh viên của Nhà trường quan tâm;
Đại biểu khách mời: Đại diện các nhà tài trợ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, đăng ký tuyển dụng và hỗ trợ chương trình; Các cơ quan thông tấn, báo chí và khách mời.

4. Hình thức tổ chức
- Khai mạc tại Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội;
- Nhà tuyển dụng tiến hành giới thiệu, phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp (tại các gian hàng, phòng phỏng vấn do Ban tổ chức bố trí).

5. Tiến độ và Chương trình
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

6. Tổ chức thực hiện:
Các đơn vị chủ trì, có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ và hiệu quả. Theo nhiệm vụ cụ thể các đơn vị được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Giám hiệu (thông qua Phòng Công tác Sinh viên) để tiếp tục chỉ đạo và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

7. Kinh phí tổ chức Ngày hội
- Các nhà tài trợ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hợp tác và hỗ trợ các hoạt động của Ngày hội (nếu có);
- Đóng góp từ các đơn vị tham gia Ngày hội;
- Kinh phí của Nhà trường.