Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học Đợt 1 năm 2016


Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học Đợt 1 năm 2016

13/04/2016

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 được gia hạn từ ngày 11/4/2016 đến ngày 25/4/2016.

Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau đại học (P.207 nhà H1) trong giờ hành chính các ngày trong tuần.

Vậy Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.