QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM


Quy định về việc xử lý các trường hợp vi phạm nội quy Thư viện

09/11/2015

Để giữ gìn bảo quản tốt tài sản, trang thiết bị và nguồn tài liệu của Thư viện, đồng thời nâng cao hơn chất lượng phục vụ bạn đọc, căn cứ Nghị định 31/2001/NĐ-CP của chính phủ về việc “Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin”, Trung tâm thông tin Thư viện đại học Công nghệ Giao thông Vận tải quy định hình thức xử phạt các hành vi vi phạm nội quy như sau:

1.Vi phạm nội quy sử dụng thẻ khi vào Thư viện:

Cho người khác mượn thẻ: Bị khóa thẻ và giữ thẻ.

2.Vi phạm nội quy sử dụng phòng đọc:

 • Cố tình mang sách ra khỏi phòng đọc (được coi là hành vi lấy cắp tài sản của Thư viện): người vi phạm phải viết bản tường trình và Thư viện sẽ viết thông báo gửi Hội đồng kỷ luật Trường chờ ra hình thức kỷ luật.
 • Vô tình hoặc có lý do chính đáng mang sách ra khỏi phòng đọc và có ý thức nhân khuyết điểm của mình: người vi phạm bị giữ thẻ sinh viên 1 tháng.
 • Vô tình mang sách ra khỏi Thư viện nhưng không ý thức được khuyết điểm của mình: người vi phạm bị giữ thẻ sinh viên 2 tháng.
 • Mang sách, cặp sách vào phòng đọc: người vi phạm bị giữ thẻ sinh viên 1 tuần.
 • Mang vật dụng không cần thiết, đồ ăn, nước uống vào phòng đọc: người vi phạm bị giữ thẻ sinh viên 2 tuần.
 • Làm mất, làm hỏng chìa khóa, ticke tủ gửi đồ: người vi phạm phải nộp phạt 50.000đ/01 chìa khóa hoặc ticke.
 • Làm mất trật tự, gọi điện thoại, làm mất vệ sinh, có thái độ không đúng với cán bộ Thủ thư trong phòng đọc gây ảnh hưởng đến người khác:

Lần 1: Nhắc nhở

Lần 2: Khóa, giữ thẻ sinh viên.

3.Vi phạm nội quy mượn sách

 • Làm mất sách

-Người làm mất sách phải mua đền đúng tên sách đó (không mua sách với năm xuất bản cũ hơn), kèm thêm tiền làm lại tem, mã vạch và xử lý sách trước khi đưa vào sử dụng: 5.000 đồng/ 1 quyển.

-Nếu không thể mua sách trả Thư viện theo quy định trên, người mượn phải đền bù theo mức độ sau:

+) Đối với sách tiếng việt xuất bản sau năm 2000: đền tiền bằng 2 lần giá bìa.

+) Đối với sách tiếng việt xuất bản trước năm 2000:

   Khổ 13x19cm: 300đ/trang

   Khổ 20x25cm: 400đ/trang

+) Đối với sách tiếng ước ngoài:

   Khổ 13x19cm: 600đ/trang

   Khổ 20x25cm: 800đ/trang

 • Làm mất, hỏng tem mã vạch trên sách : người mượn phải trả lại cuốn sách đã mượn, kèm thêm tiền làm lại mã sách và xử lý sách trước khi đưa vào sử dụng : 5.000 đồng/quyển.
 • Làm sách bị rách nát, bôi bẩn hoặc mất trang : người mượn phải đền bù như trường hợp bị mất sách.
 • Làm sách bị rách bìa, bung bìa sách: người mượn phải đền tiền công tu bổ như sau:

Bìa mềm : 13x19 cm : 5000 đồng/quyển

                   20x25 cm : 7000 đồng/quyển

Bìa cứng : 13x19 cm : 10.000 đồng/quyển

                   20x25 cm : 15.000 đồng/quyển

 • Giữ sách quá hạn

-ngày sau khi thi học kỳ (kể từ ngày thi môn cuối theo lịch thi văn phòng khoa ban hành).

-Đối với sách tham khảo: thời hạn trả sách là 15 ngày kể từ ngày mượn.

Quá thời hạn trên, bạn đọc phải nộp phạt tiền sử dụng sách quá hạn: 1000 đồng/tài liệu/ngày.

Lưu ý: những bạn đọc thi lại hoặc xin gia hạn phải đến Thư viện để xin yêu cầu gia hạn (nếu được phép).

4.Vi phạm nội quy sử dụng phòng đọc điện tử (Multimedia)

5.Vi phạm nội quy sử dụng trang thiết bị tại Thư viện

Nếu làm hỏng, làm mất trang thiết bị tại Thư viện, người vi phạm phải đền giá trị của thiết bị đó theo giá thị trường và tùy theo mức độ vi phạm có thể chịu xử lý kỷ luật của Nhà trường