Thông báo Phòng Đọc Mở


Thông báo Phòng Đọc Mở

03/11/2015

       Kể từ ngày 07/09/2015, Trung tâm thông tin Thư viện sẽ chuyển đổi phòng đọc tại chỗ truyền thống thành phòng đọc Mở với hệ thống quản lý bằng cổng từ, hệ thống giám sát camera hiện đại.

       Phòng đọc mở sẽ tạo điều kện để HS-SV, Giảng viên, Cán bộ, Công nhân viên trong Trường có điều kiện tiếp cận với nguồn sách, tài liệu tham khảo của Thư viện bằng cách trực  tiếp vào kho sách để tìm kiếm, lấy sách phù hợp với nhu cầu sử dụng mà không phải viết phiếu mượn sách, chờ cán bộ Thủ thư lấy sách.

 
        Bạn đọc khi vào sử dụng phòng đọc Mở lưu ý đọc "Nội quy" và "Quy trình" sử dụng phòng đọc Mở để tránh vi phạm nội quy của Thư viện.
                                               Hà Nội, Ngày  04    tháng  09    năm 2015
  THƯ VIỆN