Thông báo trả sách quá hạn đối với sinh viên.


Thông báo trả sách quá hạn đối với sinh viên.

15/08/2016

Thư viện thông báo trả sách quá hạn đối với tất cả sinh viên các khoa trong toàn Trường. Hạn trả hết ngày thứ 6 (19/08/2016). Nếu sinh viên không thực hiện sẽ chịu mọi hình thức xử phạt theo quy định của Thư viện.