V/v dùng thử 03 CSDL EBSCO và phần mềm tìm kiếm tập trung EDS


V/v dùng thử 03 CSDL EBSCO và phần mềm tìm kiếm tập trung EDS

03/10/2019

THÔNG BÁO

V/v dùng thử 03 CSDL EBSCO và phần mềm tìm kiếm tập trung EDS

 

Nhằm tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, Thư viện ….đã phối hợp với công ty D&L triển khai chương trình dùng thử 03 bộ Cơ sở dữ liệu của Hãng EBSCO – một trong những nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về Cơ sở dữ liệu.

  1. Giới  thiệu về các cơ sở dữ liệu dùng thử:
  1. Academic Search Complete: là một bộ sưu tập lớn cung cấp hơn 6.300 tạp chí toàn văn toàn diện trên thế giới với chủ đề đa dạng, nhiều lĩnh vực: Kỹ thuật, sinh học, hóa học, luật, khoa học và công nghệ ….
  2.  Business Source Complete: Bộ CSDL tạp chí, video ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing, Kế toán… với hơn 2.000 tạp chí toàn văn của nhiều tạp chí nổi tiếng như Harvard Business Review, Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Journal of Marketing…
  3. eBook Academic Collection: gồm hơn 180.000 ebooks chất lượng cao, 65.000 ebooks từ 15 trường đại học hàng đầu trên thế giới như Amsterdam, Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press … với chủ đề đa dạng gồm nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục, Khoa học xã hội, Y khoa…

 

  1. Thời gian dùng thử:
  • Thời gian dùng thử từ ngày 30 tháng 09 năm 2019 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019
  • Quyền truy cập: Không giới hạn

 

  1. Hướng dẫn sử dụng:

Link  truy cập:       https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=eds&groupid=main&authtype=ip,guest,uid&CustId=ns293010  

 Tài khoản: uttvietnam

               Mật khẩu: uttDL20!9

Vui lòng truy cập link để xem hướng dẫn truy cập và tìm kiếm 03 CSDL EBSCO: http://dspace.vn/bitstream/11461/535/1/Huong%20dan%20su%20dung%20EDS_vie.pdf  

 

                                                                         Thư viện trân trọng thông báo!