Thư viện thông báo


Thư viện thông báo

02/06/2017

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập và ôn thi bắt đầu từ ngày 03/6/2017 đến hết tháng 6 . Thư viện mở tăng cường phòng đọc tầng 3 vào tất cả các ngày trong tuần từ 7h30 đến 22h30.