Bùi Thị Hoài

Bùi Thị Hoài

Cử nhân Quản Trị Nhân Lực

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  07/02/1987
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Yên
 • business Địa chỉ:
  Số 278 Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Phòng Đào tạo
 • mail Email:
  neko.bui@gmail.com
 • phone Điện thoại:
  0986288286
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính Quy
 • Nơi đào tạo
  Đại Học Lao Động Xã Hội
 • Ngành học
  Quản Trị Nhân Lực
 • Năm tốt nghiệp
  2010
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Giao tiếp
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ Sư Phạm
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2012 -08/2015
  Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hạ Long
  Chuyên viên Thu
 • 04/2015 - nay
  Phòng Công Tác Học Sinh - Sinh Viên,Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm