Bùi Thị Hương Sơn

Bùi Thị Hương Sơn

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  28/10/1975
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Khu TT Trường Đại học Công nghệ GTVT - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Phòng Tài chính - Kế toán
 • mail Email:
  sonbth@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  02113 867393
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Tại chức
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Thương mại
 • Ngành học
  Kế toán
 • Năm tốt nghiệp
  2000
 • Nước đào tạo
  Vietnam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: giao tiếp thông thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Quản trị kinh doanh
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2015
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tin học, Ngoại ngữ(Tiếng Anh)
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 12/2000-9/2002
  Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải)
  Nhân viên kế toán
 • 10/2002-2/2009
  Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Kế toán viên
 • 3/2009-2/2010
  Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải)
  Kế toán viên, phụ trách tài chính - kế toán, Trung tâm Đào tạo Vĩnh Yên- Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải)
 • 3/2010-7/2011
  Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải ( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải)
  Phó trưởng phòng Tài chính - kế toán, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải ( nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải)
 • 8/2011-9/2015
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Phó trưởng phòng Tài chính - kế toán,Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
 • 10/2015- nay
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Phó trưởng phòng Tài chính - kế toán, phụ trách kế toán cơ sở Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Các hướng nghiên cứu quan tâm