Bùi Thị Phương

Bùi Thị Phương

Thạc sĩ quản lý kinh tế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Cơ sở Thái Nguyên

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu giải pháp tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Thái Nguyên
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp
  2016
  Tạp chí Kinh tế và dự báo
 • 2
  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Thách thức trong triển khai và cách "hóa giải"
  2016
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin