Bùi Tường Minh

Bùi Tường Minh

Tiến sỹ - Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Lý lịch sơ lược
  • perm_identity Ngày sinh:
    07/02/1970
  • person_pin Giới tính:
    Nam
  • location_on Tỉnh/Thành phố:
    Hà nội
  • business Địa chỉ:
    Nha 12 Ngo 41 ngach 69 Pho Vong, Phuong Dong Tam, Quan Hai Ba trung - Hanoi
  • invert_colors Cơ sở đào tạo:
    Hà Nội
  • album Đơn vị:
    Khoa Kinh tế vận tải
  • mail Email:
    minhbt@utt.edu.vn
  • phone Điện thoại:
    0945666798
Quá trình đào tạo
  • stars
    1. Đại học
  • Hệ đào tạo
    Vừa học vừa làm
  • Nơi đào tạo
    Đại học kinh tế quốc dân
  • Ngành học
    Tài chính doanh nghiệp
  • Năm tốt nghiệp
    2010
  • Nước đào tạo
    Việt nam
  • Bằng đại học 2
    Cử nhân ngoại ngữ Đại học quốc gia Hà nội
  • Năm tốt nghiệp bằng 2
    2000
  • stars
    3. Ngoại ngữ
  • 1. Tiếng Anh
    Mức độ: Tốt
  • 2. Tiếng Trung
    Mức độ: viết
  • 3. Chưa có thông tin
    Mức độ: Chưa có thông tin
  • forum
    2. Sau đại học
  • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
    MBA Quản trị kinh doanh
  • Nơi đào tạo
    Benedictine University
  • Năm cấp bằng
    2012
  • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
    PhD Quản trị kinh doanh
  • Nơi đào tạo
    Bulacan University
  • Năm cấp bằng
    2016
  • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
    Quản trị rủi ro hoạt động của công ty bảo hiểm nhân thọ theo quan điểm tài chính ngân hàng
  • stars
    4. Chứng chỉ
  • Tài chinh, kế toán, thuế, marketing online, chứng khoán, bảo hiểm, forex exchange ... chứng chỉ nghề môi giới, định giá bất động sản...
Quá trình công tác chuyên môn
  • Thời gian
    Nơi công tác
    Công việc đảm nhận
  • Chưa có thông tin
Các hướng nghiên cứu quan tâm