Bùi Văn Lợi

Bùi Văn Lợi

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  An Analytical Model For Residual Stress Prediction In Rebound Deformation Of The Foundation Pit
  JASE-2020-0066.R1
  Journal of Applied Science and Engineering
 • 2
  Experimental Research for Determination of Basic Parameters of Soil Improved By Cement
  2018
  International Journal of Applied Engineering Research - SCOPUS indexed journal (H = 13)
 • 3
  A CORRELATION ANALYSIS OF SHEAR PARAMETERS OF PLASTIC CLAY DETERMINED FROM DIRECT SHEAR AND TRIAXIAL SHEAR TESTS
  2017
  International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET)
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Bài tập Cơ học đất
  2017
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin