Cao Thị Thu Nga

Cao Thị Thu Nga

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  30/10/1970
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Chưa có thông tin
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Khoa học cơ bản
 • mail Email:
  ngactt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học SPNNHN nay là Đại học NN-ĐHQGHN
 • Ngành học
  Ngôn ngữ Nga
 • Năm tốt nghiệp
  1992
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Ngôn ngữ Anh
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  1997
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Nga
  Mức độ: Tốt
 • 2. Tiếng Anh
  Mức độ: Tốt
 • 3. Chưa có thông tin
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Ngôn ngữ Anh
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2011
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tin học; Nghiệp vụ sư phạm;
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 1997 – 2010
  Trường Cao đẳng GTVT
  Giảng viên Tiếng Anh
 • 2011 – nay
  Trường Đại học CNGTVT
  Giảng viên Tiếng Anh
Các hướng nghiên cứu quan tâm