Chu Thị Thu Hằng

Chu Thị Thu Hằng

Đại học

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  01/09/1975
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo
 • mail Email:
  thuhangct@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0904511407
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Tại chức
 • Nơi đào tạo
  Đại học thương mại
 • Ngành học
  Kế toán
 • Năm tốt nghiệp
  2000
 • Nước đào tạo
  việt nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Bằng B
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 04/12/1998
  Công ty tư vấn XDGT 8
  Nhân viên phòng kế hoạch
 • 01/3/1996
  Hạt vận chuyển Hà Thái
  Thư ký khách hóa vận
 • 01/4/2004
  Trường ĐHCNGTVT
  Quản lý học sinh khoa kinh tế
 • 1/11/2008
  Trường ĐHCNGTVT
  Nhân viên phòng đào tạo
 • 13/1/2014
  Trường ĐHCNGTVT
  Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng
Các hướng nghiên cứu quan tâm