Chu Văn Huỳnh

Chu Văn Huỳnh

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xây dựng mô hình và nghiên cứu động lực học phanh ô tô sử dụng hệ thống phanh "by wirre"
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu khả năng chống lật của xe tải với mô hình điều khiển kết hợp sự làm việc của thanh ổn định ngang và hệ thống phanh
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2017
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu động lực học quay vòng của ô tô có trang bị hệ thống ABS+VDC
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2018
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu xác định tải trọng động của xe tải bằng mô hình động lực học
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2019
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu mô phỏng động lực học và điều khiển hệ thống phanh ABS bằng phần mềm Carsim kết hợp với Matlab Simulink
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2019
  Cấp Trường
 • 6
  Nghiên cứu xác định ngưỡng mất ổn định lật ngang của xe tải lớn bằng phần mềm Trucksim 8.1
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2020
  Cấp Trường
 • 7
  Tính toán một số thông số nhiệt động của quá trình cháy trong động cơ diesel dựa theo dữ liệu đo diễn biến áp suất trong xylanh
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2020
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Hệ thống truyền lực hybrid thủy - cơ điều khiển vô cấp dùng cho xe tải nhỏ
  Số đặc biệt, tháng 10, năm 2021-Tạp chí Khoa học hàng hải, trang 389-392
  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí động lực lần thứ 14,Tạp chí Khoa học công nghệ hàng hải, Số đặc biệt, tháng 10, năm 2021, trang 389-392
 • 2
  Nghiên cứu ảnh hưởng của góc quay vô lăng đến mất ổn định lật ngang đoàn xe sơ mi rơ moóc
  Số 1+2
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 1+2/2021
 • 3
  Hộp số phân nhánh công suất - Giải pháp mới cho hệ thống truyền lực vô cấp trên xe chuyên dụng
  Số đặc biệt, tháng 10, năm 2020,p358-362
  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí động lực lần thứ 13,Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt -10/2020, trang 358-362
 • 4
  Truyền động phân nhánh công suất thủy tĩnh cho máy kéo nông nghiệp
  2018
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số tháng 5/2018, trang 101-105
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tin học ứng dụng trong cơ khí
  2020
  NXB KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin