Cù Thị Hiền

Cù Thị Hiền

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  18/06/1996
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo
 • mail Email:
  hienct@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0963678132
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Công Đoàn
 • Ngành học
  Tài chính - Ngân hàng
 • Năm tốt nghiệp
  2018
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Chứng chỉ tiếng anh
  Mức độ: A2
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Tài chính ngân hàng
 • Nơi đào tạo
  Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tin học
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 01/02/2019
  Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải, cơ sở Hà Nội
  Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Đào tạo
Các hướng nghiên cứu quan tâm