Đặng Thị Minh Phương

Đặng Thị Minh Phương

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  21/01/1989
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Xóm Chùa - Định Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  phuongdtm@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0962612211
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính Quy
 • Nơi đào tạo
  Đạị học Sư phạm Hà Nội
 • Ngành học
  Lịch sử Đảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Năm tốt nghiệp
  2011
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: nghe, nói, đọc, viết
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Lịch sử Đảng
 • Nơi đào tạo
  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
 • Năm cấp bằng
  2014
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tiếng Anh trình độ B1; Nghiệp vụ sư phạm; Giáo dục quốc phòng an ninh đối tượng 4; Tin học; Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 2;
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2011
  Tổ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - khoa Lý luận chính trị - Đại học Công nghệ giao thông vận tải
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Các hướng nghiên cứu quan tâm