Đặng Thùy Đông

Đặng Thùy Đông

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phân tích ổn định phi tuyến nhiệt đàn hồi của tấm và Panel trụ Sandwich cơ tính biến thiên
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2018
  Cấp Trường
 • 2
  Phân tích phi tuyến tĩnh và động của tấm và vỏ FGM có gân gia cường theo lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất và bậc ba.
  Vai trò: Thành viên
  2019
  Cấp Nhà nước
 • 3
  Phân tích dao động phi tuyến tấm FG-GRC chịu tác dụng của tải cơ và nhiệt
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2020
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nonlinear thermomechanical buckling of sandwich FGM oblique stiffened plates with nonlinear effect of elastic foundation
  2020
  Journal of Thermoplastic Composite Materials
 • 2
  A New Analytical Approach for Nonlinear Global Buckling of Spiral Corrugated FG-CNTRC Cylindrical Shells Subjected to Radial Loads
  2020
  Applied Sciences
 • 3
  Nonlinear buckling behavior of spiral corrugated sandwich FGM cylindrical shells surrounded by an elastic medium
  2020
  Materials
 • 4
  Nonlinear thermo-mechanical buckling of higher-order shear deformable porous functionally graded material plates reinforced by orthogonal and/or oblique stiffeners
  2019
  Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (Tạp chí quốc tế SCI)
 • 5
  Nonlinear thermo- mechanical buckling analysis of oblique stiffened FGM plates by using FSDT resting on elastic medium
  2019
  Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, Đại học Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
 • 6
  Nonlinear vibration of oblique stiffened FGM cylindrical panels by using FSDT in thermal environment
  2019
  Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, Đại học Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
 • 7
  Nonlinear thermo-mechanical stability of Multilayer-FG plates reinforced by orthogonal and oblique stiffeners according to FSDT
  2019
  Journal of Reinforced Plastics and Composites
 • 8
  Thuật toán số thiết kế đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng có gia tốc ly tâm trơn và liên tục
  2018
  Tạp chí GTVT
 • 9
  Nonlinear vibration of functionally graded sandwich shallow spherical caps resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory in thermal environment
  2018
  Journal of Sandwich Structures and Materials ( Tạp chí ISI)
 • 10
  Nonlinear buckling and postbuckling of trapezoidal corrugated-core functionally graded sandwich toroidal shell segments subjected to axial loads
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 11
  Nonlinear buckling and postbuckling analysis of lattice eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panel subjected to mechanic loads by using FSDT
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 12
  Nonlinear dynamic buckling of round corrugated functionally graded sandwich cylindrical shells subjected to external pressure surrounded by elastic foundation
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 13
  A third order shear deformation theory for nonlinear vibration analysis of stiffened FGM sandwich doubly curved shallow shells with four material models.
  2017
  Journal of Sandwich Structures and Materials (Tạp chí ISI)
 • 14
  Nonlinear vibration of sandwich doubly curved shallow shells reinforced by FGM stiffeners. Part I: Governing equations
  2017
  Tạp chí Cơ học Việt Nam
 • 15
  Nonlinear vibration of sandwich doubly curved shallow shells reinforced by FGM stiffeners. Part 2: Numerical results and discussion
  2017
  Tạp chí Cơ học Việt Nam
 • 16
  Nonlinear buckling analysis of triangular corrugated-core functionally graded sandwich toroidal shell segments subjected to external pressure
  2017
  Tạp chí GTVT
 • 17
  Phân tích tấm chữ nhật nhiều lớp chịu uốn theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao
  2017
  Tạp chí Cầu Đường Việt Nam
 • 18
  Thermo-mechanical post-buckling analyses of functionally graded sandwich doubly curved shallow shells reinforced by FGM stiffeners with temperature-dependent material and stiffener properties resting on elastic foundations.
  2016
  Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
 • 19
  Nonlinear thermo-mechanical stability of eccentrically stiffened FGM sandwich doubly curved shallow shells with general Sigmoid law and Power law according to third order shear deformation shells theory.
  2016
  Applied Mathematics and Mechanics (Tạp chí ISI)
 • 20
  Post-buckling analysis of functionally graded doubly curved shallow shells reinforced by FGM stiffeners with temperature-dependent material and stiffener properties based on TSDT
  2016
  Mechanics Research Communications (Tạp chí ISI)
 • 21
  Nonlinear dynamic analysis of functionally graded sandwich shallow spherical shell resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory
  2016
  Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về cơ học kỹ thuật và tự động hóa (ICEMA4)
 • 22
  Nonlinear dynamic analysis of shear deformable functionally graded shallow spherical shell resting on elastic foundations subjected to external pressure
  2016
  Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
 • 23
  Stability of the doubly curved shallow shells with functionally graded coatings reinforced by functionally graded materialstiffeners on elastic foundations
  2015
  Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
 • 24
  Research on nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened doubly curved shells with functionally graded coatings based on improved Donnell theory
  2015
  Tạp chí GTVT số đặc biệt
 • 25
  Nonlinear analysis on flutter of stiffened toroidal shell segments with functionally graded coatings and elastic foundation based on Ilyushin supersonic aerodynamic theory
  2015
  Tạp chí GTVT số đặc biệt
 • 26
  An analytical approach to investigate nonlinear dynamic behavior of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panels on elastic foundation
  2014
  Tuyển tập Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc
 • 27
  Research on nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened cylindrical panels with outer functionally graded coating under elastic foundation subjected to mechanical loads.
  2014
  Tạp chí GTVT số đặc biệt
 • 28
  A semi-analytical approach of nonlinear static and dynamic buckling of imperfect circular cylindrical shells with functionally graded coatings on two surfaces surrounded by an elastic medium under axial compression.
  2014
  Tạp chí GTVT số đặc biệt
 • 29
  Nonlinear buckling and posbuckling analysis of stiffened functionally graded cylindrical panels on elastic foundation with two clamped loaded edges and two simply supported remaining edges
  2013
  Tuyển tập hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Ổn định và động lực phi tuyến của vỏ FGM nhiều lớp
  2019
  Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Bùi Xuân Sáng
  Nghiên cứu giải pháp thiết kế kết cấu mặt đường composite
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 2
  Nguyễn Đình Quân
  Nghiên cứu cải tiến yếu tố hình học tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đoạn từ Km 52+00 đến Km 62+00 dựa trên quan điểm thiết kế hiện đại
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019