Đào Đắc Lý

Đào Đắc Lý

Thạc sỹ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  25/10/1989
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Đào Xá- Hoàng Long - Phú Xuyên - Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Thái Nguyên
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  lydd@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0982148991
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính Quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
 • Ngành học
  Cầu Hầm
 • Năm tốt nghiệp
  2012
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Anh
  Mức độ: B
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Cầu Hầm
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2016
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ sư phạm; Tin học C ;
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 10/2012 - Nay
  Đại học Công nghệ giao thông vận tải - Cơ sở Thái Nguyên
  Giảng dạy
Các hướng nghiên cứu quan tâm