Đào Quang Huy

Đào Quang Huy

Thạc sỹ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu thiết kế dầm cầu giản đơn mặt cắt chữ U sử dụng bê tông cường độ cao HSC
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu ứng dụng thiết bị Model P3 vào xác định ứng suất trong kết cấu Cầu
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu các giải pháp kết cấu chịu tải trọng động đất trong cầu dây văng
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Phân tích tần số dao động riêng của bản mặt cầu trực hướng bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc cao
  4-2017
  Tạp chí Cầu đường
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Thiết kế cầu Bê tông cốt thép
  2016
  Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin