Đinh Thị Huế

Đinh Thị Huế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm Đào tạo lái xe

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Research on management accounting of fixed assets at Vinacomin, Vietnam
  2019
  Journal of Resources Development and Management www.iiste.org ISSN 2422-8397 An International Peer-reviewed Journal Vol.61, 2019
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin