Đỗ Hữu Tuấn

Đỗ Hữu Tuấn

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ứng dụng phần mềm SAP 2000 tính toán kết cấu thép cổng trục có bộ nâng hạ hàng kiểu thủy lực, phục vụ công tác đúng dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2012-2013
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu tăng cường khả năng chịu tải cho kết cấu thép dầm chủ cầu trục
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013-2014
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu xây dựng bài toán xác định các thông số của máy cuốn ống Gen phục vụ công nghệ Bêtông dự ứng lực ở Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2014-2015
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin