Đỗ Như Tráng

Đỗ Như Tráng

GS.TS.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu các phương pháp kiểm tra biến dạng đất đá trong thi công CTN phù hợp với điều kiệnViệt Nam
  Vai trò:
  2009
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu sự ổn định của khoang hầm khi thi công theo phương pháp phân chia gương đào
  24/4/2015
  Hội thảo về Các giải pháp đảm bảo chất lượng trong XD Công trình hầm tại TP HCM-Cục Giám định
 • 2
  Các sự cố khi thi công công trình ngầm bằng phương pháp đào kín và các giải pháp phòng ngừa (Tổng quan)
  24/4/2015
  Hội thảo về Các giải pháp đảm bảo chất lượng trong XD Công trình hầm tại TP HCM-Cục Giám định
 • 3
  Phân tích độ tin cậy trong tính toán kết cấu vỏ hầm với các mô hình nền khác nhau.
  QIII/2015
  Địa kỹ thuật
 • 4
  Nghiên cứu tính toán tường trong đất khi thi công hầm tại thành phố Nam định
  3/2012
  Tạp chí Địa kỹ thuật
 • 5
  Tính toán độ tin cậy kết cấu công trình ngầm bê tông cốt thép
  QII/2012
  Tạp chí khoa học kỹ thuật
 • 6
  Tính toán kết cấu vỏ hầm có kể đến ảnh hưởng do lưu biến của môi trường đất đá xung quanh trong trường hợp tiếp xúc toàn phần
  12/2011
  Tạp chí Địa kỹ thuật, số 4
 • 7
  Phân tích thời điểm lắp dựng kết cấu vỏ hầm với nền theo tiêu chuẩn Mohr-coulomb
  9/2011
  Tạp chí Cầu đường
 • 8
  Một số kết quả nghiên cứu bài toán tương tác kết cấu công trình ngầm đặt sâu với môI trường đất đá xung quanh theo tiêu chuẩn phá hủy Mohr-coulomb
  9/2011
  Tạp chí GTVT
 • 9
  Về bài toán xác định kết cấu chống đỡ của hầm bằng phương pháp khống chế hội tụ theo tiêu chuẩn phá hủy Hoek-Brown
  7/2011
  Tạp chí Cầu đường
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin