Đỗ Quốc Hùng

Đỗ Quốc Hùng

Kỹ sư

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  11/12/1970
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thanh Hóa
 • business Địa chỉ:
  Số nhà 44, ngõ 241, tổ dân phố số 9, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Hành chính - Quản trị
 • mail Email:
  doquochung@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
 • Ngành học
  Cơ khí ô tô
 • Năm tốt nghiệp
  Chưa có thông tin
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Chưa có thông tin
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • 1. Kỹ thuật ô tô hiện đại 2. Bồi dưỡng về Giáo dục học đại học 3. Kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung 4. Bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề 5. Tin học ứng dụng 6. Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 08/1995-14/04/2005
  Tổ Dạy nghề cơ khí ô tô - Trung tâm Đào tạo nghề - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Giảng dạy
 • 15/04/2005-10/2007
  Tổ Dạy nghề cơ khí ô tô - Trung tâm Đào tạo nghề - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Tổ phó, kiêm giảng dạy
 • 11/2007-23/11//2008
  Tổ Dạy nghề cơ khí ô tô - Trung tâm Đào tạo nghề - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Tổ phó - phụ trách tổ, kiêm giảng dạy
 • 24/11/2008-19/8/2014
  Tổ Công nghệ ô tô - Trung tâm Công nghệ cơ khí - Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Chi ủy viên chi bộ Trung tâm; Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Tổ trưởng, kiêm giảng dạy
 • 20/8/2014-02/02/2015
  Tổ Vật tư - Văn thư, phòng Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Tổ trưởng, kiêm giảng dạy
 • 03/02/2015 đến nay
  Tổ Hành chính - Văn thư, phòng Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Chi ủy viên chi bộ phòng; Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Tổ trưởng, kiêm giảng dạy
Các hướng nghiên cứu quan tâm