Đỗ Thị Lan Hương

Đỗ Thị Lan Hương

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm CNTT - Thư viện

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  18/02/1980
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà nội
 • business Địa chỉ:
  trung tâm thông tin thư viện Đại học Công nghệ GTVT
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Trung tâm CNTT - Thư viện
 • mail Email:
  huongdtl@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0989858366
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông vận tải ( Cầu giấy - Hà nội )
 • Ngành học
  Kinh tế xây dựng
 • Năm tốt nghiệp
  2004
 • Nước đào tạo
  Việt nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: trung bình
 • 2. Tiếng Pháp
  Mức độ: trung bình
 • 3. Chưa có thông tin
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Quản lý Khoa học và Công nghệ
 • Nơi đào tạo
  Học viện Kĩ thuật quân sự
 • Năm cấp bằng
  2010
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • tin học B; ngoại ngữ Anh C;Chứng chỉ kiểm định chất lượng dạy nghề;Chứng chỉ nghiệp vụ thông tin thư viện; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy đại học, cao đẳng.
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 11/2006 đến nay
  Cao đẳng GTVT (nay là Đại học Công nghệ GTVT)
  Từ 01/11/2006 đến 05/2009 Quản lý Học sinh tại TT Đào tạo nghề; Từ tháng 6/2009 đến tháng 9/2010 chuyên viên tại phòng Thanh tra Giao dục & Công tác HSSV; từ tháng 9 năm 2010 đến nay công tác tại TT Thông tin thư viện.
Các hướng nghiên cứu quan tâm