Đỗ Thị Thu Hà

Đỗ Thị Thu Hà

trung cấp

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  20/01/1973
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Khu tập thể 873 P. Trung Văn- Q. Nam Từ Liêm- Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Tài chính - Kế toán
 • mail Email:
  hadtt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Ngành học
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp
  Chưa có thông tin
 • Nước đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Chưa có thông tin
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 4/1994 - 11/2009
  Tổ nhà ăn phòng dịch vụ đời sống, trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Nhân viên
 • 12/2009 - 07/2010
  Tổ quản lý giảng đường phòng Hành chính - Quản trị trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Nhân viên
 • 08/2010 - 02/2012
  Tổ Văn thư Phòng Hành chính - Quản trị trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Nhân viên
 • 03/2012 - nay
  Phòng Tài chính - Kế toán trường Đại học Công nghệ GTVT
  Nhân viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm