Đồng Văn Phúc

Đồng Văn Phúc

Thạc sỹ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Tham gia biên soạn, chuyển đổi Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô từ TCN sang TCVN
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 2
  Tiếp cận mới về dao động tuyến tính và phi tuyến của tấm bê tông cốt thép
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hawkeye trong khảo sát, đánh giá tình trạng mặt đường ô tô ở Việt Nam
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Transport of solute in a junction of two - dimensional orthogonal channels
  2014
  Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 0866-7012)
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Thiết kế đường ô tô
  2017
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin