Dương Thị Hồng Anh

Dương Thị Hồng Anh

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nâng cao kĩ năng thuyết trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  số 223 kì 2 tháng 8 năm 2020
  Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • 2
  Đánh giá kĩ năng viết tiếng Anh cho sinh viên bằng sử dụng Portfolios
  2020
  Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • 3
  Thực trạng dạy học trực tuyến môn tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Marketing tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  2020
  Tạp chí Thiết bị Giáo dục
 • 4
  Prediction of Pile Axial Bearing Capacity Using Artificial Neural Network and Random Forest
  9/3/2020
  Applied Sciences- Switzerland
 • 5
  Nâng cao chất lượng học từ vựng tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Xây dựng cầu đường trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Số tháng 8 năm 2019
  Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • 6
  Sử dụng ngữ liệu thực (authentic materials) để nâng cao khả năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Số tháng 9 năm 2019
  Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế xây dựng
  2014
  NXB GTVT
 • 2
  Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
  2017
  BỘ GTVT
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin