Dương Thị Ngọc Thu

Dương Thị Ngọc Thu

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Tổng kết kinh nghiệm huấn luyện học sinh- sinh viên giỏi môn Cơ lý thuyết ở trường Cao đẳng GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2008
  Cấp Trường
 • 2
  "Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn VN trong giảng dạy học phần Autocad tại Trường ĐH CNGTVT"
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu sự thay đổi nội lực các thanh trong kết cấu cầu dàn thép trong trường hợp có một thanh bị phá huỷ
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Dynamic Analysis of Curved Beam on Elastic Foundation Subjected to Moving Oscillator Using Finite Element Method
  2021
  Modern Mechanics and Applications Select Proceedings of ICOMMA 2020
 • 2
  Finite element model and an experimental study on dynamic behaviors of cracked plates subjected to moving load
  Số tháng 3 năm 2020
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 3
  Numerical and Experimental Analysis of the Dynamic Behavior of Piezoelectric Stiffened Composite Plates Subjected to Airflow
  2019
  Hindawi/Mathematical Problems in Engineering
 • 4
  Phân tích động lực học phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong có gắn thiết bị tiêu tán năng lượng chịu tác dụng của tải trọng khí động
  2015
  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, số 36
 • 5
  Phân tích động lực học vỏ thoải có hai độ cong chịu tác dụng của tải trọng khí động bằng phương pháp lý thuyết và thực nghiệm
  2015
  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ III
 • 6
  Lựa chọn các thông số hợp lý của thiết bị tiêu tán năng lượng TMD giảm dao động cho vỏ có 2 độ cong chịu tác dụng của lực khí động và nhiệt độ
  2015
  Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 12, Tập 1
 • 7
  Nghiên cứu đáp ứng động của vỏ có 2 độ cong chịu tác dụng của lực khí động bằng thực nghiệm
  2015
  Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 12, Tập 1
 • 8
  Phân tích động lực học phi tuyến vỏ thoải có hai độ cong chịu tác dụng của tải trọng cơ và nhiệt
  2014
  Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 11, Tập 1
 • 9
  Phân tích động lực học của vỏ thoải hai độ cong có lỗ giảm yếu chịu tác dụng của tải trọng gió
  2014
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học, Tập 2
 • 10
  Phân tích động lực học tấm trên nền đàn hồi chịu tác dụng của xe bánh lốp 4 bậc tự do di động
  2013
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt.
 • 11
  Dao động của hệ liên hợp tấm – dây – cột chịu tác dụng của tải trọng di động
  2012
  Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự
 • 12
  Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố hình học tới dạng ổn định khí động của tấm mỏng
  2004
  Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 7, Tập 1
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Hình học họa hình
  2016
  NXB Giao thông vận tải
 • 2
  Hình họa - Vẽ kỹ thuật xây dựng
  2016
  NXB Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin